บันแสดงความยินดีกับศรีลังกาในวันครบรอบหนึ่งปีของการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

บันแสดงความยินดีกับศรีลังกาในวันครบรอบหนึ่งปีของการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

แถลงการณ์ที่ออกโดยโฆษกของนายบันกล่าวว่า เขา “ได้รับการสนับสนุนจากความมุ่งมั่นของรัฐบาลต่อวาระการปฏิรูปในวงกว้างที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองที่ยั่งยืนสำหรับชาวศรีลังกา”“เลขาธิการรับทราบขั้นตอนเบื้องต้นที่รัฐบาลได้ดำเนินการเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล ส่งเสริมการปรองดอง และดำเนินการตามมติของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนในเดือนตุลาคม 2558” แถลงการณ์ระบุว่า 

นายบันเรียกร้องให้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เหล่านี้และ เน้นย้ำถึงความจำเป็น

ของกระบวนการปรึกษาหารือที่ครอบคลุมเพื่อแก้ไขปัญหาความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน“เลขาธิการสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลในการเดินหน้าการเจรจาในระดับประเทศเพื่อให้บรรลุข้อตกลงทางการเมืองในระยะยาวที่ทุกคนยอมรับได้ ทั้งนี้ยินดีที่รัฐบาลประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป เขาเรียกร้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดร่วมมือกันด้วยจิตวิญญาณของการมีส่วนร่วมและความเชื่อที่ดี” คำแถลงเพิ่มเติม

นอกจากนี้ยังเน้นย้ำว่าหัวหน้าสหประชาชาติยังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนความคิดริเริ่มในการปฏิรูปของศรีลังกาเพื่อรักษาสันติภาพในระยะยาว ความเจริญรุ่งเรือง และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนสร้างสันติภาพแห่งสหประชาชาติที่เปิดตัวในปี 2549 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่แสวงหา เพื่อสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนในประเทศที่เกิดความขัดแย้ง

“[เลขาธิการ] ยังชื่นชมความเป็นผู้นำของศรีลังกาในการทำงานเพื่อเปลี่ยนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปี 2030 และเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืน ให้เป็นจริงบนพื้นดิน” ถ้อยแถลงสรุปโดยอ้างถึงเป้าหมาย 17 เป้าหมายและ 169 เป้าหมายที่รับรองโดยประเทศสมาชิกสหประชาชาติ ในปี พ.ศ. 2558 เพื่อขจัดความยากจน ต่อสู้กับความไม่เท่าเทียมกัน และจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอีก 15 ปีข้างหน้า

เจฟฟรีย์ เฟลต์แมน เลขาธิการสหประชาชาติด้านกิจการการเมืองเรียกร้องให้มีการหารือในขณะที่เขาสรุปการเยือนเนปาลเป็นเวลา 2 วัน โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความยืดหยุ่นสูงสุดในการแก้ไขสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันที่นั่น เขาได้พบกับผู้นำทางการเมืองและประชาสังคมจำนวนมากของประเทศ รวมทั้งประธานาธิบดีบิดยา เดวี บันดารี และนายกรัฐมนตรีเคพี ชาร์มา โอลี

ตามถ้อยแถลงจากสำนักงานของเขา นายเฟลท์แมนในนามของเลขาธิการบัน คีมูน ได้แสดงความขอบคุณของสหประชาชาติสำหรับความมุ่งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงของเนปาลและการสนับสนุนงานขององค์กรตลอด 60 ปีของการเป็นสมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบาทของเนปาลในการปฏิบัติการรักษาสันติภาพขององค์การสหประชาชาติ และในการเป็นตัวแทนของข้อกังวลของประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล

“ในทางกลับกัน Mr. Feltman ให้ความมั่นใจแก่เนปาลถึงความร่วมมือที่ไม่เปลี่ยนแปลงของ UN ในการฟื้นฟูหลังจากเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปี 2558 รวมทั้งในการตอบสนองความต้องการด้านมนุษยธรรมและการพัฒนาในวงกว้าง” ถ้อยแถลงระบุ

credit : alliancerecordscopenhagen.com
albuterol1s1.com
antipastiscooterclub.com
libertyandgracerts.com
dessertnoir.com
sagebrushcantinaculvercity.com
xogingersnapps.com
sangbackyeo.com
mylevitraguidepricer.com
doverunitedsoccer.com