สล็อตแตกง่ายค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับอุดมศึกษาในการพูดฟรีในมหาวิทยาลัย

สล็อตแตกง่ายค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับอุดมศึกษาในการพูดฟรีในมหาวิทยาลัย

มีใครพูดอะไรได้บ้างในวิทยาเขตของวิทยาลัยในอเมริกาสล็อตแตกง่ายและพวกเขาจะพูดอะไรไม่ได้ มีการถกเถียงกันเกี่ยวกับคำถามนี้ตราบเท่าที่มีวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งได้ทวีความรุนแรงขึ้นเกือบหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปโดยไม่มีเหตุการณ์ที่ดึงดูดความสนใจ บางครั้งความขุ่นเคืองก็คือการที่ผู้พูดที่เป็นที่ถกเถียงถูกปิดปาก บางครั้งก็เป็นการอนุญาตให้ผู้พูดที่มีการโต้เถียงพูดได้เนื่องจากพรรคอนุรักษ์นิยมทางการเมืองหลายคนเชื่อว่าวิทยาเขตในอเมริกา

เป็นปฏิปักษ์ต่อความคิดเห็นของพวกเขา เราจึงมีนักการเมืองหัวโบราณเข้ามาแทรกแซงการโต้วาที

โดยปราศจากคำพูดของวิทยาเขต กำลังถกเถียงเรื่องกฎหมาย กำลังถูกฟ้องคดี

ด้วยเหตุนี้ ผู้นำการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาจึงใช้เวลามหาศาลในการจัดการความขัดแย้งเหล่านี้ และพยายามทำความเข้าใจวิธีสร้างสมดุลระหว่างความจำเป็นในการปกป้องนักเรียนจากการโจมตีแบบเลือกปฏิบัติและบทบาทพื้นฐานของมหาวิทยาลัยในการปกป้องการแสดงออก ของความคิด

การได้รับสมดุลที่เหมาะสม

ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาผู้นำในการศึกษาระดับอุดมศึกษาของอเมริกาไม่ได้ทำงานที่ดีเสมอไปในการหาสมดุลนี้ แต่ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ผู้นำการศึกษาระดับอุดมศึกษาของอเมริกาทุกคนต่างก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ อธิการบดีหรืออธิการบดีไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมผู้นำของมหาวิทยาลัยได้หากปราศจากการกล่าวสุนทรพจน์ในวิทยาเขตเป็นหัวข้อ ปีที่แล้วสถานการณ์ทั้งหมดมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

เมื่อตัวเลขขัดแย้งMilo Yiannopoulos มีกำหนดการพูดคุยที่ University of California, Berkeley ในเดือนมกราคมปี 2017 วิทยาเขตแสดงความมุ่งมั่นที่จะปล่อยให้เขาพูดและเตรียมพร้อมสำหรับการประท้วง แต่ในการพัฒนาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 

กลุ่มผู้ก่อจลาจล ‘black bloc’ ที่ต่อต้านฟาสซิสต์ 150 คนได้ลงมายังมหาวิทยาลัย

โดยตั้งใจที่จะยุยงให้เกิดความรุนแรงและก่อจลาจล และการกระทำดังกล่าวก็ท่วมท้นต่อการจัดการด้านความปลอดภัยตามปกติของมหาวิทยาลัย

ต่อมาในปีนั้น ‘ชาตินิยมผิวขาว’ ที่มีความรุนแรงและเหยียดเชื้อชาติ เช่น ริชาร์ด สเปนเซอร์ เรียกร้องสิทธิ์ในการพูดในมหาวิทยาลัยของรัฐ ทำให้เกิดความท้าทายด้านความปลอดภัยอย่างใหญ่หลวง

ในบางกรณี ค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัยสำหรับมหาวิทยาลัยที่อนุญาตให้ใช้คำพูดดังกล่าวเป็นเงินหลายล้านดอลลาร์ ในเวลาเดียวกัน เมื่อมหาวิทยาลัยไม่ใช้เงิน พวกเขาถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ปกป้องการอภิปรายฟรีในวิทยาเขตสล็อตแตกง่าย